Coaching Essencial

El coaching és un acompanyament capacitador, que ens permet apoderar-nos de nosaltres i de les nostres vides. Esdevé especialment útil en moments de crisi, bloqueig i/o decisió, ja que esdevenen oportunitats per a despertar, aprendre, desaprendre, integrar, compartir i transformar allò que és a dins nostre. També és un recurs adequat per a l’autodescobriment, l’autoconeixement, la presa de consciència, etc.

Es fonamenta en l’acceptació incondicional d’un mateix/a, de les nostres emocions, pensaments, patrons, creences, etc. per tal de poder transformar allò que ja no ens resulta útil i ens està limitant, mentre reforcem tot allò que ens és beneficiós per a viure una vida en plenitud.